Przeniesienie konta do innego banku

Przeniesienie konta do innego banku. Z reguły o zmianie konta myślimy, gdy nasz bank poinformuje nas o kolejnej podwyżce lub znajdziemy atrakcyjniejszą ofertę. Nie zawsze jednak decydujemy się na ten krok, bo kojarzy się nam ze skomplikowanym procesem przenoszenia konta. Czasami tkwimy w starym banku z przyzwyczajenia. Ale równie często nie śledzimy wprowadzanych przez konkurencje nowych narzędzi finansowych.

Tymczasem przenoszenie konta nie jest procesem skomplikowanym. Wiele zależy od tego, z ilu produktów korzystamy. Warto mieć też na uwadze, że potocznie mówi się o przenoszeniu konta, ale w rzeczywistości cały proces polega po prostu na otworzeniu nowego konta i przeniesieniu tam swoich finansów. Wiąże się to ze zmianą numeru konta bankowego.

Jak przenieść konto do innego banku?

Swoje finanse możemy przenieść do innego banku samodzielnie albo skorzystać ze wsparcia nowego banku. Od 2010 roku obowiązuje rekomendacja Związku Banków Polskich, której zapisy zobowiązują banki do ułatwiania klientom procesu przenoszenia swoich finansów. Klient musi w tym celu wypełnić dostępny w nowym banku formularz, który upoważni pracownika do pomocy przy przenoszeniu finansów z dotychczasowego -salda, ustanowionych płatności automatycznych, ale też poinformuje niezbędne urzędy o zmianie numeru konta.


 Jak założyć konto bankowe przez internet?


Jeśli decydujemy się na przeniesienie konta na własną rękę, pierwszym krokiem jest otworzenie konta w nowej instytucji. Nowy numer rachunku powinniśmy przekazać pracodawcy, poinformować o zmianie urząd skarbowy i ZUS. Kolejnym krokiem powinno być zamknięcie poleceń zapłaty w starym koncie i ustanowienie ich w nowym. Trzeba też przenieść zdefiniowanych stałych odbiorców płatności, np. dostawców mediów. Warto też pamiętać, by zaktualizować numer konta wszędzie tam, gdzie go zostawiliśmy, na przykład w portalach aukcyjnych czy pożyczkowych.

Kiedy bank zamyka likwidowane konto?

Podstawowym okresem wypowiedzenia jest 30 dni od złożenia wniosku. Niektóre banki wprowadzają opcjonalne zamknięcie rachunku w 14, 7 dni bądź nawet w dowolnym terminie wskazanym we wniosku.

Zdarzają się także sytuacje, kiedy bank odwleka moment zamknięcia konta. Powodów zawsze znajdzie się kilka, a kiedy już ich brakuje, jeden zawsze okaże się niezawodny – podpis posiadacza rachunku we wniosku nie jest taki sam, jak przy podpisywaniu umowy. Rodzi to konieczność dodatkowych wizyt w oddziale i potwierdzania swojej tożsamości.

By zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami, zawsze warto otworzyć nowe konto w pożądanej instytucji,  przelać na nie wszystkie środki i korzystać z niego do momentu wypowiedzenia umowy starego konta. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której dostęp do naszych pieniędzy zostanie niespodziewanie zablokowany przez wyłączenie karty płatniczej.

Warto na bieżąco monitorować, czy konto, które powinno być wyłączone, faktycznie ma taki status. Można tego dokonać, próbując zalogować się na swój dotychczasowy login – jeśli uda się wejść na rachunek, konto nadal jest otwarte i powinno się skierować do banku z prośbą o wyjaśnienie. Inną metodą jest wykonanie przelewu na drobną kwotę na stary numer rachunku – jeśli przelew wróci, konto definitywnie zostało przez bank zlikwidowane.

Niedopilnowanie tego może narazić nas na dodatkowe koszty, ponieważ bez naszej świadomości bank będzie pobierał w kolejnych miesiącach opłaty za prowadzenie konta bądź za kartę płatniczą. Nie ma sensu dodatkowo płacić tzw. gapowego i lepiej sprawdzić, czy konto aby na pewno jest dezaktywowane po ustalonym okresie wypowiedzenia umowy.


Narzędzia finansowe: